På ældreområdet i Thisted Kommune har vi en ambition om at understøtte det gode og aktive hverdagsliv – hele livet

Hvad der forstås ved et godt og aktivt hverdagsliv, er forskelligt fra menneske til menneske, men for mange hænger et godt hverdagsliv sammen med at kunne leve det liv, man ønsker at gøre mest muligt selv i hverdagen.

Det er det, vi i Thisted Kommune kalder for Frit Ældreliv – og som danner rammen for den ældrepleje, vi ønsker for de ældste borgere i kommunen.

Baggrund for projektet: “Styrket omsorg og nærvær” 

Thisted Kommune står, ligesom mange andre kommuner, overfor en demografisk udvikling med flere ældre, færre i den arbejdsdygtige alder, opgaveglidning fra region til kommuner og som følge heraf et ressourcemæssigt pres. Det kræver, at kommunerne tænker nyt og innovativt, hvis vi skal kunne levere en værdig ældrepleje af høj faglig kvalitet.

Visionen for projektet har været, at undersøge og afprøve, hvordan kommunen kan frigive tid og ressourcer til omsorg og nærvær i ældreplejen ved at lette dokumentationsbyrden, øge kvaliteten af dokumentationen og skabe en mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede rehabiliteringsindsats i Thisted Kommune.

På denne hjemmeside, kan du læse mere om vores indsatser, resultater og innovationsmetode.

Frit ældreliv

De tre områder

Teknologi

Teknologi

I teknologisporet er det afprøvet og undersøgt, hvordan dokumentationsbyrden kan lettes via øget brug af kunstig intelligens (machine learning), talegenkendelse og talesyntese.

Dokumentation

I dokumentationssporet er der udarbejdet en metode til optimering af dokumentationspraksis mhp. at øge kvaliteten og anvendelsen af dokumentationen.

Rehabilitering

I rehabiliteringssporet er der afprøvet en ny organisering af rehabiliteringsindsatsen mhp. at opnå mere effektive, sammenhængende og tværfaglige rehabiliteringsforløb.

Introduktion til innovationsmetoden

Projektet har været tilrettelagt som et innovationsprojekt, med design thinking (designtænkning) som metodisk tilgang.

Design thinking er en iterativ og systematisk tilgang til innovation med fokus på menneskelige behov og på at forstå den reelle udfordring.

De forskellige faser i processen er:

Innovationsmetoden illustreret i 5 skridt, empathize, define, ideate, prototype og test.

Empathize og define

Kortlægning og definering af udfordringer og muligheder, brugerundersøgelser og research.

Ideate

Konkretisering, konceptudvikling og idéudvikling.

Prototype og test

Udvikling af prototyper, test og justering. Formålet med testene har været opnåelse af erfaringer via konkrete erfaringer og oplevelser.